รักลูกให้ตี ดีจริงหรือ?

‘รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี’ เป็นสุภาษิตสอนใจว่าพ่อแม่ที่รักลูกควรอบรมสั่งสอนลูกให้ดี บังเอิญถ้อยคำที่ใช้มีคำว่า ‘ตี’ อยู่ด้วยทำให้พ่อแม่ในสังคมไทยคิดว่าการตีคืออบรมลูกที่ดีที่สุด แต่ว่าการตีดีจริงหรือ (เพิ่มเติม…)